Seminārs-diskusija "Sēsim daudzveidību!"
2019. g. 30. maijā, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izstāžu zālē, 10.00-17.00

Kultūraugu šķirņu daudzveidība samazinās gadu no gada - šobrīd palikuši vien daži procenti no tās daudzveidības, kura valdīja 20.gs. sākumā. Un to pašu palikušo mēs ne vienmēr spējam novērtēt  un saglabāt. Aiziet nebūtībā burvīgi vecmāmiņu burkāni un bietes, pupiņas un gurķi, kartupeļi. Jau gandrīz neatrodami mieži un griķi, mūsu vectēvu audzēti. Paliek komerciālās šķirnes - vienādu ražu garantējošas, ja vienādos apstākļos koptas, tikai arī vienādiem kaitēkļiem tās padodas. Bet tās pēdējā mirklī atrastās, saglābtās un pavairotās senās kultūraugu šķirnes atpakaļ dzīvē ieviešas ļoti grūti  - bieži birokrātisku šķēršļu dēļ.

Organizatori

Latvijas Permakultūras biedrība (LPB) sadarbībā ar Dānijas Sēklu glabātāju apvienību (DSG), Lietuvas Dabīgās lauksaimniecības institūtu un Igaunijas Sēklu daudzveidības biedrību “Maadjas” NORDPLUS projekta "Growing Seed Savers" ietvaros aicina interesentus uz semināru-diskusiju par sadarbības iespējām sēklu daudzveidības likumdošanas veicināšanai 2019. g. 30. maijā, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Izstāžu zālē, 10.00-17.00.

Pavisam parasts sēklas stāsts

“Mana vecmamma katru vasaru stādīja pāris sarkano biešu sēklai. Viņai tās bietītes tādas apaļas bija. Kaimiņienei garenākas, bet vecmamma teica, ka kaimiņienei bietes slikti glabājas pagrabā - mūsējās labākas esot. Kolhoza laikos jau labu sēklu nevarēja dabūt, vecmamma savu no mammas bija dabūjusi un cītīgi sargāja, lai neizbeigtos…

Es to sēklu nesaglabāju - priekš kam, ja var veikalā paciņās labu labās dabūt. Bet tik labi viņas vairs nekad nav augušas - tās sarkanās bietītes. Varbūt nemāku tā…” stāsta kāda Daugavpils novada lauku sieva


Bioloģiskā daudzveidība ir veselīgas vides un ilgtspējīgas lauksaimniecības pamatā. Sēklu un šķirņu daudzveidība ļauj augiem pielāgoties dažādiem augšanas apstākļiem, kā arī klimata pārmaiņām. Taču pasaules lauksaimniecības tendences apdraud lauksaimniecības ģenētisko, šķirņu un sugu daudzveidību un ierobežo mazo zemkopju un dārzkopju iespējas.

Iepriekšēja reģistrēšanās: 

 https://ej.uz/Sesim_daudzveidibu

2011. gadā pirmo reizi sēklu lolotāju domu biedru grupa rīkoja semināru “Sēsim nākotni!”, kura ietvaros tika izveidota sadarbību ar Latvijas Ģenētisko resursu centru, zinātniskiem institūtiem un citām iestādēm daudzveidības veicināšanai. Kopš tā laika ir nodibināta pirmā sēklu bibliotēka Ikšķiles brīvajā skolā un ik gadu tiek rīkota sēklu apmaiņa, kā arī šī tēma tiek popularizēta presē. Kopš 2017. gada Latvijas Permakultūras biedrība darbojas Nordplus projektā “Audzēsim sēklu audzētājus” sadarbībā ar Dānijas sēklu glabātāju apvienību, Lietuvas dabīgās lauksaimniecības institūtu un Igaunijas sēklu daudzveidības biedrību “Maadjas”.


Nordplus projekta ietvaros tiek organizēts seminārs-diskusija par daudzveidību veicinošas likumdošanas radīšanas iespējām. Vēlamies atskatīties un izvērtēt padarīto un kopīgi izvirzīt tālākās rīcības prioritātes.

Semināra mērķi ir:

  • identificēt veiksmes, trūkumus un iespējas daudzveidības veicinošā likumdošanā;

  • veicināt sabiedrības un ekspertu plašāku sadarbību likumdošanas veidošanā;

  • ierosināt reģionālu sadarbību sēklu likumdošanas jautājumos;

  • radīt iespējas, it sevišķi mazajiem audzētājiem, piedalīties sēklu un šķirņu saglabāšanā un daudzveidības veicināšanā.


Seminārā ar savu pieredzi daudzveidības saglabāšanā un likumdošanas izmaiņu panākšanā dalīsies Dānijas sēklu glabātāju apvienības eksperte Vivi Logan. Ar saviem ieskatiem un iecerēm dalīsies arī Lietuvas dabīgās lauksaimniecības institūta un Igaunijas sēklu daudzveidības biedrības “Maadjas” pārstāvji.


Seminārā aicinām piedalīties iesaistītos ekspertus, zemkopjus, dārzniekus, sēklu lolotājus un visus interesentus.