Programma

Reģistrācija (9.00-10.00)

Ievads un iepazīšanās (10.00-10.20) - Guntra Aistara, Centrāleiropas universitāte (CEU)

 • Latvijas permakultūras biedrības loma sēklu lološanā un ekoloģisku pārmaiņu veicināšanā - Elgars Felcis, LPB

 • Latvijas līdzšinējā pieredze: sēklu bibliotēka, sēklu apmaiņas - Sandra Stabinge, LPB

 • Nordplus projekta pārskats un ieceres - Ilze Mežniece, LPB


Ģenētisko resursu saglabāšana (10.20-11.00) - Sandra Stabinge, LPB

 • Kāpēc daudzveidība? Kāpēc glabāt sēklas? Dānijas sēklu glabātāju pieredze - Vivi Logan, DSG

 • Latvijas augu ģenētiskie resursi un in situ saglabāšanas sadarbības iespējas - Agnese Gailīte, Ģenētisko resursu centrs

 • Igaunijas un Somijas ģenētisko resursu saglabāšanas pieredze - Annika Michelson, Maadjas


Sēklu likumdošana (11.00-11.45) - Ilze Mežniece, LPB

 • Latvijas sēklu likumdošana - Laura Laizāne, Zemkopības Ministrija

 • Lietuvas pieredze likumdošanas pārskatīšanā - Gražvydas Jegelevicius, Lietuvas dabīgās lauksaimniecības institūts

 • Dānijas pieredze likumdošanas pārskatīšanā - Vivi Logan, DSG

 • Eiropas un Latvijas sēklu lolotāju ieceres - Guntra Aistara, Daina Mūrniece, Ilze Mežniece, LPB


Kafija un uzkodas (11.45-12.15)


Paneļdiskusijas: nozaru pieredze, šķēršļi un sadarbības iespējas

 • Dārzeņu šķirņu kolekcionāru sēklas - izplatīšana, pieredze (12.15-13.15) - Guntra Aistara, Centrāleiropas universitāte (CEU)

  • Sēklu un šķirņu aprites likuma un dārzeņu noteikumu prasības attiecībā uz kolekcionāriem - Laura Laizāne, Zemkopības ministrija

  • Kolekcionāru šķirņu definīcija un tās vērtība - Līga Lepse, Pūres DIS

  • Kolekcionāru pieredze - Elga Bražūne, Sarma Žarčinska, Klubs Tomāts

  • Diskusija par dārzeņu kolekcionāru šķirnes regulējumu un nākotnes iespējām


 • Jaunā bioloģiskās lauksaimniecības regula - iespējas, riski un Latvijai vēlamās rīcības (13.15-14.30) - Daina Mūrniece, LPB

  • Jaunā ES bioloģiskās lauksaimniecības regula - Līga Drozdovska, Everita Kalvāne, Zemkopības ministrija

  • Eiropas sabiedrisko organizāciju diskusijas par jauno bioloģiskās lauksaimniecības regulu - Daina Mūrniece, LPB

  • Pētījumi par miežu populācijām un dalība EK pagaidu eksperimentā par heterogēna materiāla tirdzniecību - Linda Legzdiņa, Agroresursu un ekonomikas institūts

  • Laukaugu selekcija bioloģiskajai lauksaimniecībai - Ilze Skrabule, Agroresursu un ekonomikas institūts

  • Bioloģiskās sēklu audzēšanas nozares vajadzības - Gustavs Norkārklis, Jānis Sietiņsons, LBLA

  • Diskusija par bioloģiskās lauksaimniecības regulas iespējām Latvijā


Kafija un uzkodas  (14.30-15.00)


 • Saglabājamās šķirnes - pieredze, trūkumi un iespējas (15.00-16.00) - llze Mežniece, LPB

  • Saglabājamo šķirņu un noteiktos apstākļos audzējamo dārzeņu šķirņu likumdošana - Laura Laizāne, Zemkopības ministrija

  • Saglabājamās sējas kaņepju šķirnes "Adzelvieši" reģistrēšanas pieredze - Iveta Pāvula, SIA Spelta

  • Zirņu un pupu ģenētisko resursu daudzveidības novērtēšanas pieredze - Aina Kokare, Agroresursu un ekonomikas institūts

  • Ģenētisko resursu centra loma saglabājamo šķirņu reģistrācijā -  Agnese Gailīte, Ģenētisko resursu centrs

  • Diskusija par esošo situāciju un iespējamām pārmaiņām


Diskusija: nākotnes vīzijas un iespējas likumdošanas jomās (16.00-17.00) - Guntra Aistara, CEU

 • Pieredzes apkopojums

 • Idejas un priekšlikumi pārmaiņām un sadarbībai Latvijai un Baltijas valstīs


Noslēgums 17.00